ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳԵՐ հայերենից ամենամսյա ֆլեշմոբի

ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳԵՐ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՖԼԵՇՄՈԲ ՀԱՅԵՐԵՆԻՑ   Մինչև 3-րդ դասարան Ա. Ամենաբարձր միավորները (35-37) հավաքած մասնակիցներ՝ Հայկ Սարգսյան, Հիմնական դպրոց, 2-րդ դասարան (37 միավոր) Մանե Մկրտչյան, Նոր դպրոց, 3-3 դասարան (37 միավոր)…

ՀԱՅ-ԾԱԹԵՐԻ ԾԱԳՈՒՄՆ ԸՍՏ Ն.ԱԴՈՆՑԻ

Հայ պատմիչները վկայում են ծադ կամ ծաթ անունով ինչ-որ ժողովրդի մասին, որի ծագումը ցայսօր առեղծված է: Հարցի քննությամբ զբաղված Ն. Ադոնցի կարծիքով՝ ծաթերի առաջացման հանգամանքները և նրանց կապը հայերի հետ իսկապես հետաքրքրական են, որովհետև նրանք որոշ…

Առաջադրանք (Գործնական քերականություն, Ս. Մարկոսյան)

1. Յուրաքանչյուր շարքի բառերի մեջ կրկնվող արմատները գտի՛ր, դրանց ուղիղ ձևերը գրի՛ր տրված բառերն արմատների միջոցով բացատրիր. ա) ելևէջ, Իջևան, իջնել, վայրէջք, բ) բանբեր, բանակռիվ. բանաստեղծ, բանասեր, գ) սնափառ, սնամեջ,…

Առաջադրանք (Գործնական քերականություն, Ս. Մարկոսյան)

Երկու խմբի գոյականների հոգնակին կազմի՛ր և օրինաչափությունը բացատրի՛ր: Օրինակ՝ դասագիրք - դասագրքեր, վիպագիր – վիպագիրներ: Ա. Հեռագիր, արոտավայր, լրագիր, ծառաբուն, մրգաջուր, մրջնաբույն, ծաղկեփունջ, միջնապատ: Բ. Մեծատուն, զինակիր, ժամացույց, կողմնացույց, երգահան,…

Փետրվարյան ֆլեշմոբի վերլուծությունը

Մինչև 3-րդ դասարան  Նոր դպրոց-49 Հիմնական-42 Դպրոց-պարտեզ-23 Գեղարվեստ-7 Այլ դպրոցներ-6   4-5-րդ դասարաններ Նոր դպրոց- 29 Հիմնական դպրոց-10 Դպրոց-պարտեզ-28 Գեղարվեստի դպրոց-13 Այլ դպրոցներ-3     6-8-րդ դասարաններ Միջին -33 Այլ…

Առաջադրանք (Գործնական քերականություն, Ս. Մարկոսյան)

Տեքստը վերականգնի՛ր՝ նախադասությունների հաջորդականությունը փոխելով Նա պնդում է, որ եթե մարդը ժամանակի և տարածության «միջանցքը» մտնի, կհայտնվի նորից նույն տեղում, սակայն ավելի վաղ ժամանակակետում: Նրանցից մեկը լույսի արագությամբ պիտի շարժվի,…