11-րդ դասարան · 2016-2017 ուսումնական տարի · Без рубрики

Ուսումնական ամառ. 11-րդ դասարան

  1. Գտի՛ր սխալ գործածված բառերն ու բառակապակցաթյունները և ուղղի՛ր.
    Բացի աղջիկը, բոլորն ուզում էին ուրիշ քաղաք տեղափոխվել: Սիրահարված եմ ձեր երկրի վրա:Հ ալվում, մաշվում էր հարազատ տան ու ընկերների կարոտով: Կարոտում էր անգամ իրենց փողոցի ծառերը: Ի՞նչ է նշանակում ընկերությունը դավաճանել: Խոսքը վերաբերվում է քեզ ու քո ցանկություններին: Ինչպե՞ս ես վերաբերում նրանց: Քույրս երրորդ դասարան է: Բաժակը ձեռքն էր, որ մտավ: Մարսը աղքատ է ջրով: Շատ լավ է տիրապետում անգլերենը: Բացի դա, ազատ ժամանակն ու արձակուրդն անց էր կացնում պրոֆեսորին ոչ սազական եղանակով: Մուգ ակնոցներիդ պատճառով աչքերդ չեմ տեսնում:
  2. Կազմի՛ր տրված գոյականների հոգնակին.
    ժամացույց, նստացույց, արկղ, հանքափոր, երեխա, անձ, պատշար, կողմնացույց, մարդ, կին, հորաքույր, շարասյուն, սպա, մեծատուն, մուկ, մատ (մարմնամաս), հարս, սանր, բժիշկ, սպի:
  3. Հոլովի՛ր հինգ գոյական (Ուղղ., Սեռ., Տր., Հայց., Բաց., Գործ., Ներգ.):
  4. Գրի՛ր 10 ածական և կազմի՛ր դրանց համեմատության աստիճանները:
  5. Տրված թվականները խմբավորի՛ր

ա) ըստ կազմության (պարզ, ածանցավոր, բարդ, բարդածանցավոր)

բ) ըստ այնմ, թե ինչ են ցույց տալիս (քանակ, թվային բաշխում, թվային կարգ)

գ) ըստ այնմ, թե ինչպես են գրվում (կից, անջատ, գծիկով).

Հարյուր քսան, վաթսուն, երրորդ, յոթ, տասը-տասը, չորրորդ, վաթսունմեկերորդ, ինը, քառասուն-քառասուն, հազար ինը հարյուր իննսունվեց, մեկական, հարյուր ութսուներեքերորդ, երկու հազար հինզ հարյուր տասնվեց, հնգական, տասնյոթերորդ, քառասուներորդ:

6. Տեքստի թվականները բառերո՛վ գրիր.

Մարդն իր կյանքի 70 տարվա ընթացքում միջին հաշվով 50 000 000 քայլ է անում: Քաղաքային տրանսպորտով երթևեկող մարդն օրական 2 000 քայլ է անում: Մարդն իր կյանքի 70 տարիներից 13-ը ծախսում է խոսակցությունների, 6 տարին` ուտելու վրա: Այդ ընթացքում 100 տոննա ուտելիք է օգտագործում: Կյանքի 1/3-ը քնած է անցկացնում: Կալիֆոռնիացի 40-ամյա մի մարդ (Պիտեր Նիկեյրսը) Միացյալ Նահանգները` Խաղաղ օվկիանոսից մինչև Ատլանտյան, ոտքով անցավ 99 օր 13 ժամ 13 րոպեում, 6 ժամով ավելի արագ, քան նույն տարածությունն անցած հայրենակիցը: Ճանապարհի երկարությունը 4904 կիլոմետր էր: 1 օրում անցնում էր միջին հաշվով 50 կիլոմետր:

7. Դերանունները փոխարինի՛ր համապատասխան հոդերով.

Քո ընկերը մենակ քայլում էր փոշեծածկ ճանապարհով: Իմ որսն իր ոտքով եկավ: Մենք, այսինքն` ծովափի բնակիչները, ծովից ենք հանում մեր սնունդն ու հարստությունը: Դու` մեր ամենաուժեղ մարզիկը, հաղթանակով պիտի գաս: Ես ծեր որսորդ եմ ու կյանքում շատ բան եմ տեսել: Քո սիրտը քա՛ր է, քար: Ձեր ձեոքն ընկնողին պրծում չկա:

8. Խոնարհի՛ր 7 բայ (եզակի և հոգնակի):

9. Դո՛ւրս գրիր ճիշտ տարբերակը, բացատրի՛ր ընտրությունդ և շարունակի՛ր շարքը:

վերցրի-վերցրեցի, հագցրի-հագցրեցի, լացացրի-լացեցրի, խոսացրի-խոսեցրի, վազեցրի-վազեցրեցի, թռցրի-թռցրեցի:

10. Գրի՛ր նախադասություններ, որոնցում և, ու, կամ շաղկապներից առաջ ստորակետ է դրվում:

11. Գեղարվեստական ցանկացած երկից ընտրի՛ր երեք հատված, կազմի՛ր դրանց սեղմագրերը:

12. Գրի՛ր շարադրություններ քո նախընտրած թեմաներով, տեղադրի՛ր բլոգիդ՝ շարադրություններին հատկացված առանձին բաժնում:

ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼԻ

Ընթերցանության նյութեր (կարդալուց հետո ձեր վերլուծությունները` կարծիք, վերաբերմունք, առաջարկ, կա՛մ գրեք, կա՛մ տեսանյութի տեսքով հրապարակեք ձեր բլոգներում).

Ռ. Պատկանյան, պատմվածքներ

Ստ. Զորյան, Պապ թագավոր

Րաֆֆի, Խաչագողի հիշատակարանը

Մ. Գալշոյան, պատմվածքներ

Վ. Սարոյան, պատմվածքներ

Գրիգ, Հիսուսի կատուն

Է. Մ. Ռեմարկ, Երեք ընկեր

Պ. Կոելյո, Ալքիմիկոսը

Մ. դե Ունամունո, Մառախուղը

Ա. Չեխով, պատմվածքներ

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
2016-2017 ուսումնական տարի · Без рубрики · Ամառային ճամբար-2017

Նախագծային ուսուցում. առաջարկ

Նախագծային ուսուցման հետ կապված որոշ պարզաբանումների կարիք ունենք, իմ կարծիքով, բոլոր դասավանդողներս, համենայնդեպս, մեր մեծ մասը, որովհետև ինչպես փորձն է ցույց տալիս, դասավանդողն ինքը նախ չի հասկանում՝ ինչ է նախագիծը: Կարծում եմ՝ մեր պրակտիկայում մշակվել են այս եզրի նեղ և լայն ըմբռնումներ: Հրապարակված ամեն բան՝ ռադիո-, տեսանյութ, բլոգային որևէ աշխատանք, դեռևս նախագիծ չէ, քանի դեռ այն չի հասել նախագծի՝ իբրև հասկացության բովանդակային շրջանակի ընդգրկմանը, այն է՝ տվյալ նյութը, որը հրապարակվում է, ունի ուսուցողական-ճանաչողական նպատակ թե՛ տվյալ նախագծի հեղինակի, թե՛ հանրության համար, ասել է թե՝ Չարենցից որևէ բանաստեղծության արտասանության (հենց այս բառով) նկարահանումը դեռևս նախագիծ չէ կամ նախագիծ է նեղ ըմբռնումով: Այլ հարց է՝ կարիք կա՞ տարբերակելու նեղ և լայն կարգերը, հատկապես որ դրանց զանազանումը բխում է լսարանի քանակից, վստահ եմ՝ ոչ, քանի որ նախագծի էությունը հենց լայն հանրությանը ուսուցողական-ճանաչողական արժեք, որակ ներկայացնող նյութի հրապարակումն է, տարածումը և այլն: Իսկ թե ինչպե՛ս եմ ես ձի հեծնում, ծաղիկ-ծառ տնկում, շարադրություն գրում և այլն, սրանք հմտությունների ձեռքբերման ուղիներ են, որոնց անունը նախագիծ չի կարող լինել երբեք: Հստակ տարբերակենք նախագիծը, չափորոշիչներ մշակենք, որովհետև մեր ուսուցումը ի վերջո նախագծային է, բայց մենք չենք հասկանում՝ նախագիծն ինչ է: Այնպես, ինչպես, իմ համոզմամբ, հոդվածը պետք է չափորոշիչներ ունենա, և ամեն խզբզանք իրավունք չունի արատավորելու հոդվածի մասին գիտակից հասարակության գաղափարը, նույնկերպ և նախագիծը պետք է հստակ չափորոշիչներ ունենա:

Երկրորդ խնդիրը վերաբերում է ուսումնական օրացույցով նախատեսված նախագծերին. անհասկանալի է՝ ինչո՛ւ են նրանում գերակշռում գրականությանը վերաբերող նախագծերը, իսկ լեզվին առնչվող մեկ-երկու նախագծերը՝ Մայրենիի օրեր, Գրաբարյան ստուգատես, ի վերջո դարձյալ հանգում են գրականագիտական նախագծերի, մաքուր լեզվական նախագծեր չկան: Իհարկե, մասամբ բացատրելի է այս անհավասարակշռությունը, և մենք չենք ձգտում լիակատար հավասարակշռության, քանզի լեզվաբանությունը գիտություն է, գրականությունը՝ արվեստ, և վերջինը, իբրև այդպիսին, երևակայության մեծ թռիչք է ենթադրում, բայց գիտությունը կարելի է ներկայացնել չափազանց հետաքրքիր նախագծերի տեսքով: Այսուհանդերձ, մեր լեզուն, բարեբախտաբար, խիստ հարուստ և հետաքրքրական նյութ է ընձեռում քննության: Դիցուք, հայերենագիտական ճամբարի, որ նույնն է՝ հայոց լեզվի ֆլեշմոբ-ճամբարի ընթացքում, ճամբարականների հետ ճամփորդելով Բջնի-Սևան ուղղությամբ, ուսումնասիրեցինք տարբեր տեղանուններ, պատրաստեցինք տեսանյութեր և հրապարակեցինք: Տեղանվանագիտական հետազոտությանը միացավ բարբառագիտական ուսումնասիրությունը, քանի որ տեղանունների մասին ավանդազրույցները, գիտական մեկնությունները ներկայացնում էին տեղացիները:

Վերջապես, առաջարկում եմ լեզվական նախագիծ Ավագ դպրոցի համար, որը ինքս կիրառելու եմ ուսումնական նոր տարում և ենթադրում եմ՝ որևէ ձևակերպմամբ այն կարող է տեղ գտնել ուսումնական օրացույցում: Ուսումնական ցանկացած նյութ սովորողին մատուցելուց հետո նա պատրաստում է տեսանյութ տվյալ թեմայի վերաբերյալ՝ անձամբ հանդես գալով ուսուցանողի դերում: Արդյունքում ստանում ենք տեսադասերի շարք՝ հնչյունաբանական, բառագիտական, քերականական և այլն, որոնք հնարավորինս արագ և լիարժեք տարածվում են դասավանդողների, սովորողների կողմից: Այստեղ մասնավորապես կանգ առնեմ քերականության օրինակի վրա: Քերականությունից, որպես ժանտախտից խուսափելու ձախողման դատապարտված փորձերի փոխարեն (առանց քերականության լեզու չկա, և չպետք է ճիգեր գործադրենք քերականություն չուսուցանելով իբրև թե ժամանակակից երևալ, լեզուն նորաձևություն չէ), իմ խորին համոզմամբ, պետք է սովորողին պարզաբանել, որ կա խոսակցական քերականություն և գրական քերականություն, որ, օրինակ, վերցրեցի-ն խոսակցական քերականության այսինչ դրսևորումն է, իսկ դրա գրականը կլինի վերցրի՝ հետևյալ հիմնավորմամբ: Այս ամենը սովորողը կարող ուսումնասիրել անձամբ և տեսադասի միջոցով ներկայացնել իր ընկերներին, լեզվով հետաքրքրվող մարդկանց առհասարակ: Արդյունքում, համոզված եմ, և՛ տվյալ սովորողը ուսյալ կլինի, և՛ նրա տեսանյութերով հետաքրքրվող մարդիկ:

Այսպես,
ա) սահմանենք «նախագիծ» հասկացության չափորոշիչները,
բ) զուտ լեզվական նախագծեր ներառենք ուսումնական օրացույց, այդ թվում՝ եղած լեզվական նախագծերն ուղղորդենք առ լեզվաբանություն:

2016-2017 ուսումնական տարի · 4-1 դասարան · Без рубрики · Հայոց լեզու

Ուսումնական ամառ. 5-րդ դասարան

  1. Գտի՛ր սխալները և ուղղի՛ր.

Երփներանգ, արփի, փրփրել, փափուկ, սրփազան, ճամփորդ, համփերություն, դափնի, շամփուր, կարթ, խորթ, զվարթ, պարթև, նյարթ, թարթել,երթվել, փարթամ, համարձակ, բարձունք, վերադարձ, վարձատրել, հարձուփորձ,հարձակում, մրձույթ, դեղձ, դաղձ, դեղձանիկ, բաղձանք, օցանման, ատաղծագործ, զմրուխտ, ապուխտ, բախտավոր, թախտ, խեխտել, կխտար, խրոխտ, ոխկույզ, տախտակ, նախկին, ճեղքել, կմաղք, աղքատ, կողպեք, եղբայր, սանդուղք:

2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր մ կամ ն.

Բ.ական, ա.բոդջ, ա.պամած, ա.պայման, զա.բյուղ, ա.բասիր, ա.փոփել, ա.փոփոխ, ա.պետք, ա.բարել, ա.բարտավան, ա.պ:

3. Բացատրի՛ր տրված բառերի կազմությունն ու գրությունը.

Անհյուրընկալ, զրուցընկեր, դյուրընկալ, անընդհատ, համընթաց, միջօրե, հանապազօրյա, ոսկեզօծ, ապօրինի, առօրյա, բացօթյա, բարօրություն, զօրուգիշեր, մանրէ, վայրէջք, հնէաբան, որևէ, երբևէ:

4. Անհրաժեշտության դեպքում կետերի փոխարեն գրի՛ր ը և բացատրի՛ր անհրաժեշտությունը.

Անակ.նկալ, ան.մբռնելի, օր.ստօրե, ակ.նթարթ, ան.նդմեջ, լուսն.կա, մթ.նկա, համ.նդհանուր, մերթ.նդմերթ, ան.նթեռնելի, ակ.նհայտ, ան.նդհատ, անհյուր.նկալ, սր.նթաց:

5. Կետերը փոխարինի՛ր կրկնակ բաղաձայններով.

ճ..ալ, բ..ալ, ֆ..ալ, թ..ալ, ու..ակի, ու..անկյուն, Ա..ա, Է..ա, թռչու..եր, հենարա..եր, ի..սուն, ե..որդ, չո..որդ, տա..ական, տա..ալուծել, անդո.., բե..ի, մ..կածուփ:

6. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը.

Մար.ուն իր ամբո.. կյան.ում ուղեկցում է ձայնը: Մար.ը բացար.ակ լռության պայմա..երում վատ է զգում. նրան պատում է երկ..ղի ու անհարմարու.յան զգացումը: Բացար.ակ լռությունը խանգա.ում է մար.ու ն..րդային համակարգն այնպես, ինչպես և անվեր. աղմուկը: .րոտը, հրաբու.ների ձայնը, ծովային մ..իկները և այլ աղմուկներ անհանգստացնում են մարդուն: Կան բնական աղմուկներ .լ, ինչպես թռ.ու..երի դայլայլը, ա..յուրների կարկաչ..նը, ծովի ալիքների համ.նթաց ճողփ..նը, հաճելի են մար.կանց համար, բարերար են ներգործում նրանց ն..րդային համակար.ի վրա: Տհաճ աղմուկը քայքայում է մար.ու առո..ությունը: Աղմուկի հետ են կապվում լսողության կորուստը, ֆիզիկական և մտա.որ ըն.ունակություն..երի նվազումը:

7. Տրված բառերը տողադարձի՛ր հնարավոր ձևերով.

Աստղային, անկողմնակալ, միջատներ, առաջխաղացում, զաղտնավանկ, բացատրել, կենտրոնացում, անտառածածկ, հյուրասիրել, միաժամանակ, տիեզերք, քիմիական, միասնական, միլիոնավոր, միլիարդ, էական, իդեալական, էներգիա, արդյունք, աղբյուր, առյուծ, ալյուր, երևանյան, վայրկյան, մրջյուն, տեղեկություն, հարստություն, խորհրդավոր, անխնամ, աննկարագրելի:

8. Բացատրի´ր, թե ընդգծված բառերը նախադասություններից յուրաքանչյուրում ի՛նչ իմաստով են գործածված.

Ջուրը թեյնիկում վաղուց արդեն եռում էր, բայց նա չէր նկատում: Բարկությունից արյունը եռում էր երակներում, սիրտը տակն ու վրա էր լինում: 2. Ընկերացել է դիմացի շենքում ապրող մի տղայի հետ: Ընկերացան, որ միասին անեն իրենց ուժերից վեր այղ գործը: Մինչև քաղաք ընկերանամ քեզ, որ մենակ չգնաս: 3. Ավազակներն այնպես էին ծեծել խեղճին, որ ձին թողել ու փախել էր: Այնպես համառորեն է ծեծում դուռը, կարծես վստահ է, որ տանը մարդ կա: Երկաթը տաք-տաք են ծեծում: Այդ հարցն այնքան ծեծեցին, որ ոչ մեկին այլևս չի հետաքրքրում:

9. «Աչք», «տուն» բազմիմաստ բառերը նախադասությունների մեջ գործածի՛ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով: Ընդգծի՛ր այն նախադասությունները, որտեղ դրանք փոխաբերական իմաստով են գործածված:

10. Ընդգծված բառերը, բառակապակցություններն ու արտահայտաթյունները փոխարինի՛ր իմաստով մոտ (հոմանիշ) բառերով, բառակապակցություններով ու արտահայտություններով.

Լոնդոնում գոյություն ունի մի ակումբ, որի անդամներն ապրում են հին տներում ու դղյակներում և չեն օգտագործում այն, ինչ հայտնաբերվել է 1500 թվականից հետո: Վերջերս ակումբից վտարվեցին նրա երկու անդամները, որովհետև նրանք իրենց բնակարանում հեռախոս էին անցկացրել:
Բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ առաջին հեռավոր առևտրական ուղիներն անցնում էին ոչ թե ցամաքով, այլ գետերով: Անտարկտիդան մեր մոլորակի վեց մայրցամաքներից մեկն է: Երկրի վրա մարդու հայտնվելուց միլիոնավոր տարիներ առաջ Անտարկտիդայում տաք էր, աճում էին արևադարձային բույսեր, թափառում էին ահռելի կենդանիներ:
Կրկեսի Ժաննա անունով փիղը զբոսնում էր ավստրիական Կլադենֆուրտ քաղաքի փողոցներից մեկում: Հանկարծ նա մի մկնիկ նկատեց ու փախուստի դիմեց: Այդպիսի ուրիշ դեպքեր էլ են հայտնի: Պատահել է, երբ փիղը վախեցել է ծովային ոզնուց կամ խոզից: ԱՄՆ-ի Օրիգոն նահանգի ծովափնյա ջրերում մի արտասովոր ձուկ կա, որը երկու զույգ աչք ունի: Աչքերի մի զույգը նայում է վեր, մյուսը` վար: Տեղացի ձկնորսները վկայում են, որ չորս աչքերի շնորհիվ ձուկը վտանգավոր գիշատիչներից կարողանում է խուսափել:

11. Հոմանիշների հինգ զո՛ւյգ առանձնացրու (անծանոթ բառերի դեպքում օգտվի՛ր նշված բառարանից).

Ընչազուրկ, հերսոտ, ընչաքաղց, ընթացիկ, սրընթաց, անընկճելի, արագընթաց, անկոտրում, դյուրաթեք, դյուցազնական, դյուրաբեկ, ճկուն, աղքատ, հերոսական:

12. Տրված առածները լրացրո՛ւ ընդգծված բառերի հականիշների օգնությամբ.

Լավ ձին կերը կավելացնի,………… : Խելոքին մեկ ասա, …………….. : Արդար մազը չի կտրվի,…………. : Բոյը երկար,………………………. :

13. Հականիշների հինգ զո՛ւյգ առանձնացրու.

Սպիտակ, բարակ, ցածր, աղտոտ, կոպիտ, կոր, հեշտ, սև, դժվար, մաքուր, թեթև, բարձր, նուրբ:

14. Տրված բարդ բառերի վերջին արմատները փոխելով` ստացի՛ր նոր բարդ բառեր.

Հեռախոս, հանրածանոթ, ձյունածածկ, երկրագունդ, կենսակերպ, հնավանդ, մտահոգ, բարենպաստ, ակնթարթ, լուսանցք:

15. Բաղադրյալ այնպիսի բառե՛ր կազմիր, որոնց սկզբում լինեն տրված բառերի վերջին բաղադրիչները (անծանոթ բառերի դեպքում օգտվի՛ր նշված բառարանից). ի՞նչ փոփոխություն նկատեցիր:

Դեղնակտուց, կենսախինդ, կենսագիր, քինախնդիր, ակնդետ:

16. Բաղադրյալ այնպիսի բառե՛ր կազմիր, որոնց վերջում լինեն տրված բառերի առաջին բաղադրիչները. ի՞նչ փոփոխություն նկատեցիր:

Բուսական, կատվազգի, սուզանավ, սիրառատ, շինություն:

17. Ա շարքի նախածանցներից յուրաքանչյուրը բոլոր հնարավոր ձևերով բաղադրի՛ր Բ շարքի բառերի հետ.

Ա. Հակ, անդր, արտ, համ, նախ, վեր, գեր, տար, պար, փոխ, ներ, ենթ

Բ. Կարծիք, դարձնել, գրել, գտնել, հարված, զգեստ, օրոք, դասել, Կովկաս, (հ)արձակ, տարած, դարձ, դնել (դրել), կշիռ, մուծել, փակել, կանգնել, աշխարհ(իկ):

18. Եզակին դարձրո՛ւ հոգնակի.

տուն, երեխա, անկյուն, առակագիր, ժամացույց, ստեղնաշար, հորաքույր, հանքափոր, կողմնացույց, նստացույց, ձեռագիր:

19. Գրի՛ր 10 ածական և կազմի՛ր դրանց համեմատության աստիճանները (դրական, բաղդատական, գերադրական):

20. Տրված օրինակով խոնարհի՛ր հետևյալ բայերը.

Եզակի        Հոգնակի

I դեմք        Գրում եմ     գրում ենք
II դեմք        գրում ես     գրում եք
III  դեմք      գրում է       գրում են

Խաղալ, մրցել, նայել, ընկնել, թռչել, կորչել, փախչել:

Ընթերցանության նյութեր

Ղ. Աղայան, Օձամանուկ և Արևահատ

Անտառի մանուկը

Վաճառականի խիղճը

Զանգի-Զրանգի

Եղեգնուհի

Խիզախը և Աներկյուղը

Անահիտ

Հնարագետ ջուլհակը

Հազարան բուլբուլ

Արևամանուկ

Վիշապին հաղթողը

Կախարդական պատկեր

Մ. Խորենացի, Հայկ և Բել

Տորք Անգեղ

Ա. Խնկոյան, Առակներ

Վ. Անանյան, Պատմվածքներ

Շարունակելի 🙂

 

 

 

 

 

2016-2017 ուսումնական տարի · Без рубрики

Բլոգային ուսուցում. ձեռքբերում, խնդիրներ

Մանկավարժության ճամբարի առաջին օրը «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնախմբով քննարկեցինք բլոգային ուսուցման խնդիրները, ձեռքբերումները: Արդյունքը՝  այստեղ:

IMG_20170607_120200.jpg

2016-2017 ուսումնական տարի · Без рубрики · Ամառային ճամբար-2017

Հունիսյան փառատոնային շաբաթ. օր առաջին

09:00-10:00- Մարզական ժամ, ընդհանուր պարապմունք

11:00 -11:40-Թարգմանական փառատոն. Մայր դպրոցի ընթերցասրահ

14։00-15։00-Երաժշտության-պարի փառատոն -Փարաքարի մանկապարտեզի սաների ելույթը. Մարմարյա սրահ

18:00 «Գեղարվեստը կրթահամալիրում». «Արևելյան կողմն աշխարհի խաղաղություն թող ըլլա». Արևելյան դպրոցի համերգ-ցուցադրություն-ներկայացումը: