Դիցանունների ադոնցյան վերլուծությունը

Հին հայոց աշխարհայացքն ուսումնասիրած Ն. Ադոնցը խորին հետևողականությամբ քննում է հին հայոց դիցարանի մի քանի աստվածների անուններ, որոնց վերլուծությունը մեզ հանգեցրեց այն տեսակետին, որ անվանադրման գործընթացի մեկնաբանումը չպետք է եզրագծել…

Ն. Ադոնցը` Մ. Մաշտոցի և գրերի գյուտի վերաբերյալ

Մ. Մաշտոցի անձի և գրերի գյուտի տարեթվի խնդրին անդրադառնում է Ն. Ադոնցը, որը «Հանդէս ամսօրեայ»-ում 1925 թ. հրապարակում է «Անծանօթ էջեր Մաշթոցի եւ նրա աշակերտների կեանքից ըստ օտար աղբիւրների» աշխատանքը, որտեղ …