2016-2017 ուսումնական տարի · Без рубрики · Ամանորյա նախագծեր

Ձմեռային, ամանորյա, սուրբծննդյան նախագծերը

4-րդ դասարան

Ա. Հայկական ժողովրդական հեքիաթների ընթերցանություն:
Բ. «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանից նախապես ընտրած գրականության ընթերցանություն:
Գ. Շարադրություններ Ամանորի, ձմեռվա մասին՝ սովորողների նկարած նկարներով:
Դ. Ամանորյա հետաքրքիր մաղթանքներ:

10-րդ դասարան

Ա. Մատթէոսի, Ղուկասի Ավետարանների ընթերցում (Հիսուսի ծննդյանը վերաբերող հատվածները)
Սովորողները կարդում են Ավետարանների տրված հատվածները, բլոգներում տեղադրում իրենց վերլուծությունները, կարդում ընկերների վերլուծությունները, բլոգներում առցանց քննարկում կազմակերպում՝ մեկնաբանությունների տեսքով: Ի վերջո, սովորողները համեմատում են երկու Ավետարանների հատվածները, եզրակացություններ գրում, դարձյալ առցանց քննարկում:
Արդյունքում կստանանք Ավետարանների առցանց վերլուծություների զուգադրահամեմատական պատկերը և կհրապարակենք որպես առցանց ընթերցարան:

Բ. Շարադրություններ Նոր տարվա, Սուրբ Ծննդյան տոների, նրանցից ստացած տպավորությունների և հիշողությունների մասին:
Սովորողների շարադրությունները կհամակարգվեն և կհրապարակվեն որպես առցանց ընթերցարան:

Գ. Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոնի ավանդույթների մասին պատմական ակնարկ, հոգևոր երգեր Սուրբ Ծննդյան մասին:

Նշյալ կայքի հոգևոր երգերի կատարում և ձայնագրություն, վերջինիս հրապարակում բլոգներում:

Դ. Կաթոլիկների սովորույթները Սուրբ Ծննդյան տոնին. «Ադվենթի պսակի» մասին տեղեկությունների հավաքում, հրապարակում բլոգներում: Մեր ավանդույթների համեմատությունը կաթոլիկների սուրբծննդյան և ամանորյա սովորույթների հետ, դրանց համեմատական պատկերի ստեղծում, հրապարակում բլոգներում:

Advertisements