2016-2017 ուսումնական տարի · Без рубрики · Գնահատում

Գնահատում

4-րդ դասարան

Մայրենի լեզվից սովորողի գնահատականը վերաբերում է նրա գրավոր և բանավոր խոսքին:
Առաջնահերթ, իհարկե, կարևորում եմ սովորողի գրագիտությունը՝ սահուն կարդալու ունակությունը, անսխալ գրելու, անսխալ խոսելու կարողությունը, հետ որու՝ բլոգային աշխատանքին տիրապետումը՝ գրագետ բլոգավարությունը:
Այսպես, գնահատվում է՝
ա) Սովորողի դասարանային աշխատանքը,
բ) Սովորողի «լրացուցիչ» հորջորջվող տնային աշխատանքը,
գ) Կարդալու կարողությունը,
դ) Ուղղագրությունը,
ե) Ուղղախոսությունը (նկատի ունեմ նաև խելամիտ, հիմնավորված բանավոր խոսքը),
զ) Հայոց լեզվի ֆլեշմոբներին ակտիվ մասնակցությունը:

Advertisements