Գնահատում

4-րդ դասարան Մայրենի լեզվից սովորողի գնահատականը վերաբերում է նրա գրավոր և բանավոր խոսքին: Առաջնահերթ, իհարկե, կարևորում եմ սովորողի գրագիտությունը՝ սահուն կարդալու ունակությունը, անսխալ գրելու, անսխալ խոսելու կարողությունը, հետ որու՝ բլոգային աշխատանքին…