Սեպտեմբերի 27-ին մեկնարկում է Նոր դպրոցի «Լեզվաբանի ակումբ»-ի գործունեությունը

Հոկտեմբերի 11-ին՝ ժամը 13:40-14:20, կկայանա «Լեզվաբանի ակումբ»-ի առաջին պարապմունքը: Ակումբը կգործի յուրաքանչյուր երեքշաբթի՝ 13:40-14:20 տևողությամբ: Մասնակցել ցանկացողները մինչև հոկտեմբերի 10-ը դիմեն հայերենի իրենց ուսուցչին:

Նոր դպրոցի «ԼԵԶՎԱԲԱՆԻ ԱԿՈՒՄԲ»

Նպատակը Ստեղծել հայերենով և ընդհանուր լեզվաբանությամբ հետաքրքրվող կրտսեր լեզվաբանների խումբ, որը կունենա ցանկություն և նպատակ՝ լեզվաբանական գիտելիքները առավել խորացնելու և կատարելագործելու: Լեզվազգացողության զարգացում Հայոց լեզվի պատմության (գրաբարի, բարբառների, արևմտահայերենի) ուսումնասիրություն:…