Լրացուցիչ աշխատանք, 10-րդ դասարան

Կից ուղարկում եմ կետադրության ձեռնարկը ու խնդրում, պահանջում, պարտադրում, որ կարդաք, ԳՐԱՎՈՐ կատարեք կետադրական յուրաքանչյուր նշանին վերաբերող գոնե երկու վարժություն. շաբաթ-կիրակի մեկընդմիշտ լուծենք կետադրության խնդիրը: 02.09 (Հայոց լեզու) Ն. Դիլբարյանի «Հայոց լեզվի պատմություն»…