Գրաբարի օրեր. ստուգատես

Ստուգատեսին ներկայացվում են 4-12-րդ դասարանցիների, նրանց ընտանիքների, դասավանդողների աշխատանքները: Նպատակը՝ ա) Սովորողների և ստուգատեսին մասնակցող յուրաքանչյուրի՝ գրաբարի նկատմամբ հետաքրքրության մեծացումը, բ) գրաբարի՝ որպես հայերենի զարգացման հին շրջանի մասին պատկերացումների որոշակիացումը,…

Բաց դասախոսություն՝ ա) «Հայերի անվանումները և դրանց ստուգաբանական փորձերը», բ)«Օտար աղբյուրները՝ Մ. Մաշտոցի և հայ գրերի գյուտի մասին կամ 4-5-րդ դդ. կարևորագույն դեպքերը՝ նոր լույսի տակ» թեմաներով

Սեպտեմբերի 15-ին՝ ժամը 14:25-16:00, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Ավագ դպրոցում (Բաբաջանյան, 25) կկայանա բաց դասախոսություն՝ «Հայերի անվանումները և դրանց ստուգաբանական փորձերը» և «Օտար աղբյուրները՝ Մ. Մաշտոցի և հայ գրերի գյուտի մասին…

4-րդ դասարան

Վարժություն 1։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բ, պ կամ փ։ Գա....րիել, ս....րթնել, ս....րդել, դար....աս, դար....ին, շամ....ուր, եր...., ի....րև, խա....ել, խարխա....ել, Հակո...., համ....երել, ջրար....ի, համ....ույր, փր....ուր, հա....ճեպ, հա....շտակել, հար....ել, նուր...., շա....աթ,…

Մեսրոպ Մաշտոցի վարքագրությունը և հայոց գրերի գյուտը Նիկողայոս Ադոնցի հետազոտությամբ

Ադոնց հայագետի ուշադրությունից չէր կարող վրիպել հայոց լեզվի պատմության այնպիսի կարևորագույն մի խնդիր, ինչպիսին Մաշտոցի կողմից հայոց գրերի ստեղծման հանգամանքների բացահայտումն էր: Մաշտոցի, նրա աջակիցների և աշակերտների մասին առկա հայկական…

Առաջադրանք (Գործնական քերականություն, Ս. Մարկոսյան)

1. Յուրաքանչյուր շարքի բառերի մեջ կրկնվող արմատները գտի՛ր, դրանց ուղիղ ձևերը գրի՛ր տրված բառերն արմատների միջոցով բացատրիր. ա) ելևէջ, Իջևան, իջնել, վայրէջք, բ) բանբեր, բանակռիվ. բանաստեղծ, բանասեր, գ) սնափառ, սնամեջ,…

Առաջադրանք (Գործնական քերականություն, Ս. Մարկոսյան)

Երկու խմբի գոյականների հոգնակին կազմի՛ր և օրինաչափությունը բացատրի՛ր: Օրինակ՝ դասագիրք - դասագրքեր, վիպագիր – վիպագիրներ: Ա. Հեռագիր, արոտավայր, լրագիր, ծառաբուն, մրգաջուր, մրջնաբույն, ծաղկեփունջ, միջնապատ: Բ. Մեծատուն, զինակիր, ժամացույց, կողմնացույց, երգահան,…

Առաջադրանք (Գործնական քերականություն, Ս. Մարկոսյան)

Տեքստը վերականգնի՛ր՝ նախադասությունների հաջորդականությունը փոխելով Նա պնդում է, որ եթե մարդը ժամանակի և տարածության «միջանցքը» մտնի, կհայտնվի նորից նույն տեղում, սակայն ավելի վաղ ժամանակակետում: Նրանցից մեկը լույսի արագությամբ պիտի շարժվի,…