ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ Թիֆլիս―Դսեղ Ի 1885 ամի 1-ին հունվարի,ի ք Տփխիս

      Հարգելի ծնողք իմ,Շնորհավոր Նոր Տարի: Որդիական սիրով և անկեղծ սրտիվ բարևս մատուցանեմ ձերդ թանկագին հրամանոցդ. եթե մեզնից հարցանեք փառք Ամենազորին ողջ եմք և առողջ. միայն ձերդ ողջությունն կցանկամք։…