Մարիամ Թումանյանին, Ուրավել-Վիձիսի 1901 թ. Հուլիսի 19

    Թանկագին Մարիա Մարկովնա! Իմ կողմից միանգամայն ապահով եղեք, ես կատարյալ առողջ եմ, սառը ջուրն ինձ չի վնասում, ընդհակառակը շատ է օգնում: Ճշմարիտ է, մի ժամանակ դժվար է եղել այստեղի…

ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ Թիֆլիս―Դսեղ Ի 1885 ամի 1-ին հունվարի,ի ք Տփխիս

      Հարգելի ծնողք իմ,Շնորհավոր Նոր Տարի: Որդիական սիրով և անկեղծ սրտիվ բարևս մատուցանեմ ձերդ թանկագին հրամանոցդ. եթե մեզնից հարցանեք փառք Ամենազորին ողջ եմք և առողջ. միայն ձերդ ողջությունն կցանկամք։…