Без рубрики · Մայիսյան 13-րդ հավաք

Փորձի փոխանակում Գերդ Քյոհլերի հետ

Մայիսի 14-18

Խնդիրը

Կրթահամալիրի գերմաներենի՝ ընտրությամբ գործունեության խումբը կմասնակցի Գերդ Քյոհլերի ու Էդմոնդ Փաշինյանի պարտիզապուրակային աշխատանքներին:

Նպատակը

Փորձի փոխանակում‚ գերմաներեն բանավոր խոսքի զարգացում:

Արդյունքը

Ծաղիկների խնամք սովորողների կողմից ՝ գերմաներեն վերլուծությամբ:

 

Advertisements
Без рубрики · Մայիսյան 13-րդ հավաք

Ամառային նախագիծ

Խնդիրը

Գերմաներենի ընտրությամբ գործունեության խումբը հունիսին ներկայացնում է նախագծային ուսուցման սկզբունքները Գերմանիայում:

Նպատակը

Ծանոթություն գերմանական կրթական համակարգի սկզբունքներից մեկին՝ նախագծային ուսուցմանը‚ համեմատել կրթահամալիրի նախագծային ուսուցման մոտեցումների հետ‚ կատարել եզրահանգումներ:

Մասնակիցները

Գերմաներենի՝ ընտրությամբ գործունեության խումբ:

Արդյունքը

Տեսադաս կամ ցուցադրություն: