Без рубрики · Ուսումնական նյութեր 1

Հայոց լեզու, գրականություն

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ

Գրաբարի ընթերցարան

Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. ձևաբանություն

Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. շարահյուսություն

Ա. Սարգսյան, Լ. եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան, Հայոց լեզու, 10

Ն. Դիլբարյան, Հայոց լեզվի պատմություն

Ս. Մարկոսյան, Գործնական քերականություն

Ն. Դիլբարյան, Հայերենի դիրքը հնդեվրոպական լեզուների շարքում (Հատված «Հայոց լեզվի պատմություն» գրքից)

Ս. Աբրահամյան, Հայերենի կետադրությունը

nayiri.com

Վանուհի Բաղմանյան, հոդվածներ

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ռ. Բախ, Ջոնաթան Լիվինգսթոն անունով ճայը
Ա. Քամյու, Օտարը
Ա. Քամյու, Անկում
Դ. Քարնեգի, Ինչպես ձեռք բերել բարեկամներ և ազդել մարդկանց վրա
Հ. Մելվիլ, Շանթարգել վաճառողը
Հ. Հեսսե, Տափաստանի գայլը
Պ. Սևակ, Անլռելի զանգակատուն
Հ. Մաթևոսյան, Սկիզբը, Աշնան արևը
Գ. Զոհրապ
«Զաբուղոն»
«Երջանիկ մահը»
«Ճիտին պարտքը»
«Փոստալ»
«Թեֆարիկ»
«Այրին»
«Ճոկո»
«Այինկա»

Advertisements