2016-2017 ուսումնական տարի · 4-1 դասարան · Без рубрики · Հայոց լեզու

Ուսումնական ամառ. 5-րդ դասարան

  1. Գտի՛ր սխալները և ուղղի՛ր.

Երփներանգ, արփի, փրփրել, փափուկ, սրփազան, ճամփորդ, համփերություն, դափնի, շամփուր, կարթ, խորթ, զվարթ, պարթև, նյարթ, թարթել,երթվել, փարթամ, համարձակ, բարձունք, վերադարձ, վարձատրել, հարձուփորձ,հարձակում, մրձույթ, դեղձ, դաղձ, դեղձանիկ, բաղձանք, օցանման, ատաղծագործ, զմրուխտ, ապուխտ, բախտավոր, թախտ, խեխտել, կխտար, խրոխտ, ոխկույզ, տախտակ, նախկին, ճեղքել, կմաղք, աղքատ, կողպեք, եղբայր, սանդուղք:

2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր մ կամ ն.

Բ.ական, ա.բոդջ, ա.պամած, ա.պայման, զա.բյուղ, ա.բասիր, ա.փոփել, ա.փոփոխ, ա.պետք, ա.բարել, ա.բարտավան, ա.պ:

3. Բացատրի՛ր տրված բառերի կազմությունն ու գրությունը.

Անհյուրընկալ, զրուցընկեր, դյուրընկալ, անընդհատ, համընթաց, միջօրե, հանապազօրյա, ոսկեզօծ, ապօրինի, առօրյա, բացօթյա, բարօրություն, զօրուգիշեր, մանրէ, վայրէջք, հնէաբան, որևէ, երբևէ:

4. Անհրաժեշտության դեպքում կետերի փոխարեն գրի՛ր ը և բացատրի՛ր անհրաժեշտությունը.

Անակ.նկալ, ան.մբռնելի, օր.ստօրե, ակ.նթարթ, ան.նդմեջ, լուսն.կա, մթ.նկա, համ.նդհանուր, մերթ.նդմերթ, ան.նթեռնելի, ակ.նհայտ, ան.նդհատ, անհյուր.նկալ, սր.նթաց:

5. Կետերը փոխարինի՛ր կրկնակ բաղաձայններով.

ճ..ալ, բ..ալ, ֆ..ալ, թ..ալ, ու..ակի, ու..անկյուն, Ա..ա, Է..ա, թռչու..եր, հենարա..եր, ի..սուն, ե..որդ, չո..որդ, տա..ական, տա..ալուծել, անդո.., բե..ի, մ..կածուփ:

6. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը.

Մար.ուն իր ամբո.. կյան.ում ուղեկցում է ձայնը: Մար.ը բացար.ակ լռության պայմա..երում վատ է զգում. նրան պատում է երկ..ղի ու անհարմարու.յան զգացումը: Բացար.ակ լռությունը խանգա.ում է մար.ու ն..րդային համակարգն այնպես, ինչպես և անվեր. աղմուկը: .րոտը, հրաբու.ների ձայնը, ծովային մ..իկները և այլ աղմուկներ անհանգստացնում են մարդուն: Կան բնական աղմուկներ .լ, ինչպես թռ.ու..երի դայլայլը, ա..յուրների կարկաչ..նը, ծովի ալիքների համ.նթաց ճողփ..նը, հաճելի են մար.կանց համար, բարերար են ներգործում նրանց ն..րդային համակար.ի վրա: Տհաճ աղմուկը քայքայում է մար.ու առո..ությունը: Աղմուկի հետ են կապվում լսողության կորուստը, ֆիզիկական և մտա.որ ըն.ունակություն..երի նվազումը:

7. Տրված բառերը տողադարձի՛ր հնարավոր ձևերով.

Աստղային, անկողմնակալ, միջատներ, առաջխաղացում, զաղտնավանկ, բացատրել, կենտրոնացում, անտառածածկ, հյուրասիրել, միաժամանակ, տիեզերք, քիմիական, միասնական, միլիոնավոր, միլիարդ, էական, իդեալական, էներգիա, արդյունք, աղբյուր, առյուծ, ալյուր, երևանյան, վայրկյան, մրջյուն, տեղեկություն, հարստություն, խորհրդավոր, անխնամ, աննկարագրելի:

8. Բացատրի´ր, թե ընդգծված բառերը նախադասություններից յուրաքանչյուրում ի՛նչ իմաստով են գործածված.

Ջուրը թեյնիկում վաղուց արդեն եռում էր, բայց նա չէր նկատում: Բարկությունից արյունը եռում էր երակներում, սիրտը տակն ու վրա էր լինում: 2. Ընկերացել է դիմացի շենքում ապրող մի տղայի հետ: Ընկերացան, որ միասին անեն իրենց ուժերից վեր այղ գործը: Մինչև քաղաք ընկերանամ քեզ, որ մենակ չգնաս: 3. Ավազակներն այնպես էին ծեծել խեղճին, որ ձին թողել ու փախել էր: Այնպես համառորեն է ծեծում դուռը, կարծես վստահ է, որ տանը մարդ կա: Երկաթը տաք-տաք են ծեծում: Այդ հարցն այնքան ծեծեցին, որ ոչ մեկին այլևս չի հետաքրքրում:

9. «Աչք», «տուն» բազմիմաստ բառերը նախադասությունների մեջ գործածի՛ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով: Ընդգծի՛ր այն նախադասությունները, որտեղ դրանք փոխաբերական իմաստով են գործածված:

10. Ընդգծված բառերը, բառակապակցություններն ու արտահայտաթյունները փոխարինի՛ր իմաստով մոտ (հոմանիշ) բառերով, բառակապակցություններով ու արտահայտություններով.

Լոնդոնում գոյություն ունի մի ակումբ, որի անդամներն ապրում են հին տներում ու դղյակներում և չեն օգտագործում այն, ինչ հայտնաբերվել է 1500 թվականից հետո: Վերջերս ակումբից վտարվեցին նրա երկու անդամները, որովհետև նրանք իրենց բնակարանում հեռախոս էին անցկացրել:
Բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ առաջին հեռավոր առևտրական ուղիներն անցնում էին ոչ թե ցամաքով, այլ գետերով: Անտարկտիդան մեր մոլորակի վեց մայրցամաքներից մեկն է: Երկրի վրա մարդու հայտնվելուց միլիոնավոր տարիներ առաջ Անտարկտիդայում տաք էր, աճում էին արևադարձային բույսեր, թափառում էին ահռելի կենդանիներ:
Կրկեսի Ժաննա անունով փիղը զբոսնում էր ավստրիական Կլադենֆուրտ քաղաքի փողոցներից մեկում: Հանկարծ նա մի մկնիկ նկատեց ու փախուստի դիմեց: Այդպիսի ուրիշ դեպքեր էլ են հայտնի: Պատահել է, երբ փիղը վախեցել է ծովային ոզնուց կամ խոզից: ԱՄՆ-ի Օրիգոն նահանգի ծովափնյա ջրերում մի արտասովոր ձուկ կա, որը երկու զույգ աչք ունի: Աչքերի մի զույգը նայում է վեր, մյուսը` վար: Տեղացի ձկնորսները վկայում են, որ չորս աչքերի շնորհիվ ձուկը վտանգավոր գիշատիչներից կարողանում է խուսափել:

11. Հոմանիշների հինգ զո՛ւյգ առանձնացրու (անծանոթ բառերի դեպքում օգտվի՛ր նշված բառարանից).

Ընչազուրկ, հերսոտ, ընչաքաղց, ընթացիկ, սրընթաց, անընկճելի, արագընթաց, անկոտրում, դյուրաթեք, դյուցազնական, դյուրաբեկ, ճկուն, աղքատ, հերոսական:

12. Տրված առածները լրացրո՛ւ ընդգծված բառերի հականիշների օգնությամբ.

Լավ ձին կերը կավելացնի,………… : Խելոքին մեկ ասա, …………….. : Արդար մազը չի կտրվի,…………. : Բոյը երկար,………………………. :

13. Հականիշների հինգ զո՛ւյգ առանձնացրու.

Սպիտակ, բարակ, ցածր, աղտոտ, կոպիտ, կոր, հեշտ, սև, դժվար, մաքուր, թեթև, բարձր, նուրբ:

14. Տրված բարդ բառերի վերջին արմատները փոխելով` ստացի՛ր նոր բարդ բառեր.

Հեռախոս, հանրածանոթ, ձյունածածկ, երկրագունդ, կենսակերպ, հնավանդ, մտահոգ, բարենպաստ, ակնթարթ, լուսանցք:

15. Բաղադրյալ այնպիսի բառե՛ր կազմիր, որոնց սկզբում լինեն տրված բառերի վերջին բաղադրիչները (անծանոթ բառերի դեպքում օգտվի՛ր նշված բառարանից). ի՞նչ փոփոխություն նկատեցիր:

Դեղնակտուց, կենսախինդ, կենսագիր, քինախնդիր, ակնդետ:

16. Բաղադրյալ այնպիսի բառե՛ր կազմիր, որոնց վերջում լինեն տրված բառերի առաջին բաղադրիչները. ի՞նչ փոփոխություն նկատեցիր:

Բուսական, կատվազգի, սուզանավ, սիրառատ, շինություն:

17. Ա շարքի նախածանցներից յուրաքանչյուրը բոլոր հնարավոր ձևերով բաղադրի՛ր Բ շարքի բառերի հետ.

Ա. Հակ, անդր, արտ, համ, նախ, վեր, գեր, տար, պար, փոխ, ներ, ենթ

Բ. Կարծիք, դարձնել, գրել, գտնել, հարված, զգեստ, օրոք, դասել, Կովկաս, (հ)արձակ, տարած, դարձ, դնել (դրել), կշիռ, մուծել, փակել, կանգնել, աշխարհ(իկ):

18. Եզակին դարձրո՛ւ հոգնակի.

տուն, երեխա, անկյուն, առակագիր, ժամացույց, ստեղնաշար, հորաքույր, հանքափոր, կողմնացույց, նստացույց, ձեռագիր:

19. Գրի՛ր 10 ածական և կազմի՛ր դրանց համեմատության աստիճանները (դրական, բաղդատական, գերադրական):

20. Տրված օրինակով խոնարհի՛ր հետևյալ բայերը.

Եզակի        Հոգնակի

I դեմք        Գրում եմ     գրում ենք
II դեմք        գրում ես     գրում եք
III  դեմք      գրում է       գրում են

Խաղալ, մրցել, նայել, ընկնել, թռչել, կորչել, փախչել:

Ընթերցանության նյութեր

Ղ. Աղայան, Օձամանուկ և Արևահատ

Անտառի մանուկը

Վաճառականի խիղճը

Զանգի-Զրանգի

Եղեգնուհի

Խիզախը և Աներկյուղը

Անահիտ

Հնարագետ ջուլհակը

Հազարան բուլբուլ

Արևամանուկ

Վիշապին հաղթողը

Կախարդական պատկեր

Մ. Խորենացի, Հայկ և Բել

Տորք Անգեղ

Ա. Խնկոյան, Առակներ

Վ. Անանյան, Պատմվածքներ

Շարունակելի 🙂

 

 

 

 

 

Advertisements
2016-2017 ուսումնական տարի · 4-1 դասարան

Գրաբարի ստուգատեսին ընդառաջ. 4-1 դասարան

download  Լիլիթ Արևշատյան

Դավիթ Գրիգորյան

Օֆելյա Անդրեասյան

Միհրան Կարսեցյան

Սվետլանա Համբարձումյան

Սուսաննա Բալախչյան

Միլենա Պողոսյան

 

 

 

10-րդ դասարան · 2016-2017 ուսումնական տարի · 4-1 դասարան · Без рубрики

«Փոքրիկ իշխանը». ընթերցանություն-ներկայացում

Փետրվարի 6-ին՝ 13:00, Նոր դպրոցի թատերասրահում կայացավ Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերիի «Փոքրիկ իշխանը» ստեղծագործության ընթերցանություն-ներկայացումը: Ներկայացնում էին Նոր դպրոցի 4.1 դասարանի և Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի սովորողները: Որպես առաջին փորձ տարատարիք սովորողների համատեղ նախագծի՝ ընթեցանություն-ներկայացումն իրավամբ հաջողվեց հատկապես ըստ այնմ, որ ստեղծագործությունը լիարժեք յուրացվեց սովորողների կողմից՝ այդու հող նախապատրաստելով «Փոքրիկ իշխան»-ի առաջիկա բեմադրման:
Փոքրիկ իշխանների հագուստը՝ Աննա Ստեփանյանի,
լուսանկարները՝ Հասմիկ Թոփչյանի և Արմինե Մնացականյանի:

10-րդ դասարան · 2016-2017 ուսումնական տարի · 4-1 դասարան · Без рубрики · Ձմեռային ճամբար

«Փոքրիկ իշխանը» ընթերցում-ներկայացնում են 4-րդ և 10-րդ դասարանցիները

Նպատակը՝  Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերիի «Փոքրիկ իշխան»-ի ընթերցում-ներկայացում. երկու դասարանների սովորողները, նախապես բաժանված դերերով, ընթերցում են «Փոքրիկ իշխանը», որի արդյունքում ստանում ենք ստեղծագործության յուրօրինակ ներկայացում, և սովորողներն առավել լավ են ըմբռնում ստեղծագործության իմաստը, առավել շոշափելի, իրական է դառնում կերպարային համակարգը:

Տեղը՝ Նոր դպրոցի թատերասրահ:

Օրը՝ հունվարի 19:

Մասնակիցներ՝ 4-րդ և 10-րդ դասարանցիներ

4-րդ դասարան

Համբարձումյան Սվետլանա

Պողոսյան Միլենա

Գյոզալյան Անի

Անդրեասյան Օֆելյա

Հովսեփյան Գարիկ

Ղազարյան Նարե

Ղազարյան Զավեն

Հովհաննիսյան Դավիթ

10-րդ դասարան

Ղալամքարյան Արեգ

Հարությունյան Անահիտ

Ալեքսանյան Անահիտ

Մուսայելյան Վլադիկ

Նիկողոսյան Անուշ

Թելունց Էրիկ:

Արդյունքը՝ Ընթերցում-ներկայացումը կլուսաբանվի (Սուսան Ամուջանյանի օգնությամբ), կհրապարակվի կրթահամալիրի կայքում, դպրոցների ենթակայքերում և սոցցանցերում:

 

2016-2017 ուսումնական տարի · 4-1 դասարան · Без рубрики

4-1 դասարանի ընթերցասեր մրցանակակիրները

4-1 դասարանի սովորողների հետ նախնական պայմանավորվածությամբ՝ կիսամյակի ավարտին միասին որոշելու էինք դասարանի ամենավարժ կարդացող(ներ)ին, որ մրցանակ էր ստանալու իմ կողմից: Այսօր համատեղ «քննությամբ» պարզեցինք, որ ամենավարժ կարդացողները երեքն են՝ Նարե Ղազարյանը, Սվետլանա Համբարձումյանը և Մարի Մադոյանը, որոնք էլ ստացան խրախուսական փոքրիկ մրցանակները:
Այս մրցույթը, իհարկե, շարունակական բնույթ ունի. հունվարյան արձակուրդին կհաջորդի մրցույթի երկրորդ փուլը՝ նույն մեկնակետով ու սկզբունքով: Իսկ երրորդ փուլը կլինի տարեվերջին:
Որպես կիսամյակի ամփոփում՝ այցելեցինք «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան, և սովորողներն ընտրեցին արձակուրդի ընթերցանության գրքեր: