2017-2018 ուստարի · Deutsch (Գերմաներեն ) · Без рубрики

Այլընտրանքային մեթոդների շուրջ         

 Քսաներորդ դարասկզբից մանկավարժության մեջ մեծ քայլեր են ձեռնարկվում դպրոցական կրթության ու այլընտրանքային մեթոդների ընտրության, կիրառման ոլորտում: Այդ որոնումների արդյունքը եղավ հատուկ, ազգային դպրոցների, վարժարանների, ավագ դպրոցների, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ստեղծումը:

Ըստ այսմ՝ փոփոխություններ կատարվեցին նաև բարձրագույն կրթության ասպարեզում: Ստեղծվեց բազմաստիճան կրթական համակարգ: Այլընտրանքային մեթոդների ընտրության ու կիրառման գործընթացը մանկավարժության մեջ ուղղված է կրթության նպատակին, մեթոդներին, աշակերտների և ուսուցիչների համատեղ գործունեությանը: Այլընտրանքային մեթոդները կարող են նախապես մշակված լինել կամ մանկավարժական նախաձեռնության շնորհիվ նոր առաջանալ:

Այսօր շատ ուսուցիչներ փորձում են նորագույն տեխնոլոգիաների և այլընտրանքային մեթոդների միջոցով հասնել կրթության արդյունավետության: Ուսուցման գործընթացում այս մեթոդներն ակտիվ ու ինտերակտիվ դրսևորումներ ունեն: Ակտիվ ձևը վերաբերում է աշակերտներին, ուսուցիչներին և ուսուցման գործընթացի այլ մասնակիցներին: Պարապմունքի ընթացքում կիրառվում են դասագրքեր, նոութբուքեր, համակարգիչներ, ուստի դրանցից յուրաքանչյուրը անձնական օգտագործման է:

Շնորհիվ ինտերակտիվ մեթոդների՝ բարձրանում է աշակերտների համագործակցային աշխատունակությունը: Այս մեթոդները պատկանում են կրթության հավաքական ձևերին, որոնց պարագայում գործ ունենք սովորողների աշխատանքային խմբի հետ, որի յուրաքանչյուր անդամ պատասխանատու է ուսումնասիրվող նյութի համար:

Ինտերակտիվ մեթոդները նպաստում են նոր նյութի դյուրընկալմանը: Դրանցից են՝

 • Շարժումը`որպես յուրացման կրեատիվ ձև
 • Խմբային առաջադրանքը
 • Դաստիարակությունը, դերերով խաղը
 • Պարապմունքը, էքսկուրսիան
 • Հանդիպումը փորձագետների ու մասնագետների հետ
 • Դասընթացների ուղղորդումը կրեատիվ մտածողությանն և գործելաոճին
 • Տեսանյութերի, համացանցի օգտագործումը:
 • Մտագրոհի և ¦Որոշումների ծառ§-ի միջոցով բարդ առաջադրանքների լուծումը:

Շնորհիվ այս ամենի՝ այլընտրանքային մեթոդները զարգացնում են աշակերտների ճանաչողական հետաքրքրությունները, նյութի դյուրընկալումը, քննարկման պատրաստականությունը, բանավիճելու հմտությունը: Հասկանալ, ընկալել և ստացած գիտելիքներն օգտագործել գործնականում: Կասկած չկա, որ այլընտրանքային մեթոդներն առավելություններ ունեն սովորական մեթոդների նկատմամբ, քանի որ դրանք ուղղված են երեխայի զարգացմանը, ինքնուրույն կողմնորոշվելու ու որոշումներ կայացնելու հնարավորություն են տալիս նրան:

Այլընտրանքային ամենատարածված ու ժամանակակից մեթոդը, որ կիրառում են նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, համագործակցումն է (Kooperation): Այս մեթոդի նպատակն է՝ տարբեր տեսակետներին ծանոթացումը, քննարկումը, անհամաձայնությունների հարթումը համագործակացման ճանապարհով: Այս մեթոդի գործածման շնորհիվ զարգանում է քննադատական միտքը, սեփական կարծիքը պաշտպանելու ընդունակությունը:

Այլընտրանքային մեթոդները փոխել են նաև ուսուցչի դերը՝ նա միայն գիտելիքի կրողը չէ այլևս, այլև մենթոր, աշակերտների կրեատիվ ուսումնասիրությունների ղեկավար:

Աղբյուրը

Գերմանական մի մեթոդական ձեռնարկում՝ համահեղինակությամբ տպագրված, ներկայացվում են արդյունավետ պարապմունքի գաղտնիքները: Այս ձեռնարկում զետեղված դիտարկումներն այլընտրանքային մեթոդների համատեքստում խիստ ուշագրավ են ու կարևոր: Այսպես,

Ա) Պարապմունքը տեղի է ունենում արժանավայել միջավայրում: Այն հիմնվում է բոլորի կողմից ընդունված համագործակցության սկզբունքների վրա:

Բ) Ճիշտ պարապմունքը միշտ նպատակաուղղված է: Յուրաքանչյուր սովորողի ուսումնական գործընթաց իր կառոցվածքն ունի: Հետևաբար պետք է ունենա սահմանված ժամանակացույց:

Գ) Կախված սովորողների փորձից ու գիտելիքներից՝ զարգացվում են մասնագիտական ու ոչ մասնագիտական կարողությունները:

Դ) Պարապմունքի բովանդակությունը մասնագիտական առումով ճշգրիտ է, հիմնված է սովորողների փորձի վրա և ներառում է նյութն ամբողջությամբ:

Ե) Ապահովվում է սովորողների ակտիվությունը: Կիրառվող մեթոդները բազմաշերտ են ու գործնական:

Զ) Աշակերտների իրավասությունը, ինքնուրույն սովորելու իրավունքը համակարգայնորեն հարգվում է և կիրառվում գործնականում: Այդու խորանում են նրանց հատկապես մտածելու ընդունակությունները:

Է) Պարապմունքի ընթացքում պետք է ընդգծվեն և հաշվի առնվեն սովորողների առանձնահատկությունները:

 

Արդյունավետ պարապմունքի մեթոդները

 1. Դասախոսություն: Դասախոսութունը լավագույն միջոցն է նյութը ներկայացնելու: Այն հիմնված է ուսումնասիրող խմբի հետաքրքրությունների վրա:
 2. Զրույց: Ի տարբերություն դասախոսության՝ զրույցի միջոցով պարզում ես սովորողների կարծիքը, փորձը, գիտելիքները և կարողանում ես դրանց վրա կառուցել քո հետագա քայլերը:
 3. Մտածել-փոխանակել-քննարկել: Այս մեթոդի կիրառման դեպքում սովորողները նախ առանձին-առանձին մտածում են նյութի մասին, հետո առնվազն երկու սովորող փոխանակում են իրենց կարծիքները, իսկ քննարկման փուլում արդեն ուսուցիչն է զրույց սկսում թեմայի շուրջ, և քննարկում է ծավալվում:
 4. Խմբային փազլ: Այս մեթոդի գործարկմամբ շատ կարճ ժամանակում մշակվում է ստացված գիտելիքը, ավելի խորացվում: Սովորողներն արդեն նախնական գիտելիքներ ունեն նյութի մասին: Առաջադրանքները բարդ են և կարող են մի քանի շերտերից կազմված լինել:
 5. Համարակալված գլուխներ: Այս մեթոդի նպատակն այն է, որ աշխատանքային գործընթացում նյութի յուրացման համար պատասխանատվություն զգա յուրաքանչյուր սովորող:
 1. Նախագծային պարապմունք: Այս դեպքում, որքան էլ տեղ տանք ինքնակրթությանը, ինքնազարգացմանը, միևնույն է, մեծ դերակատարում ունի ուսուցիչը՝ որպես պարապմունքի պատասխանատու:

Որպես օրինակ՝ առավել մանրամասն ներկայացնենք ¦Խմբային փազլ§ մեթոդը:

Այն ունի հետևյալ կառուցվածքը.

 1. Նախնական խումբ: Խումբն ընդհանուր առաջադրանք է ստանում՝ տարբեր հայեցակարգերից կազմված, որոնք փոխկապակցված են: Նախնական խմբի յուրաքանչյուր անդամ ստանում է առաջադրանք՝ այս կամ այն հայեցակարգը մշակելու:
 2. Նախնական բոլոր խմբերի՝ միևնույն առաջադրանքն ստացած փորձագետները միավորվում են մեկ փորձագիտական խմբի մեջ և միասին աշխատում են առաջադրանքի վրա: Նրանք նախապատրաստվում են նախանական խմբի արդյունքները ներկայանելուն:
 3. Նախնական խմբերը ներկայացնում են իրենց հայեցակարգերը: Խմբի մյուս անդամները հարցեր են առաջադրում. Յուրաքանչյուրը պատասխանատու է նրա համար, որ բոլորը հասկանան:
 4. Նախնական խումբը միավորում է բոլոր հայեցակարգերը, մատնանշում դրանց փոխկապակցվածությունը` ելակետային առաջադրանքը լուծելու:
 5. Զրույց-քննարկում: Ուսուցիչն ուղղորդում է յուրաքանչյուր սովորողի՝ աշխատանքի արդյունքը ներկայացնելու: Այս փուլում կարելի է նաև թեստ կիրառել:

«Խմբային փազլը» շատ խստապահանջ մեթոդ է: Սովորողները երկար ժամանակ աշխատում են խմբերով:

Ուսուցման այլընտրանքային մեթոդների հայտնաբերումն ու գործնական կիրառումը Գերմանիայում բարձր հիմքերի վրա է դրված, և բնավ պատահական չէ, որ գերմանական կրթական համակարգն այդքան զարգացած է: Նշյալ մեթոդական ձեռնարկն ընդամենը մեկն է ոլորտի բազմաթիվ հետազոտություններից: Ինչպե՞ս են գերմանացիները մշակում իրենց կրթական համակարգը, ինչպե՞ս են ընտրում ուսուցման մեթոդները: Բելգիայում եղած ժամանակ ծանոթացա գործընկերոջս կնոջ հետ, որ հունարենի ուսուցիչ էր Լյուվեն լա Նյովի դպրոցներից մեկում: Նրա հաղորդմամբ՝ տարին մեկ անգամ գերմանացիները մի խմբով մեկնում են Բելգիայի և հարևան երկրների տարբեր քաղաքներ՝ ծանոթանալու տեղի դպրոցների դասավանդման այլընտրանքային մեթոդներին: Բաստիան Ռաուխ անունով գերմաներենի մի ուսուցիչ նախորդ տարի էր ժամանել իրենց դպրոց EU-finanzierten Projekt ծրագրի շրջանակում՝ պարզելու կրթական համակարգի ինչ ընդհանրություններ ու տարբերություններ կան գործընկեր երկրներում՝ նպատակ ունենալով հատկապես գտնել այլընտրանքային նոր մոտեցումներ: Աշակերտների և ուսուցիչների համար մեծ բացահայտումներ են գրանցվել Բելգիայի Օյպեն քաղաքում և մայրաքաղաք Բրյուսելում հատկապես այնպիսի մեթոդների հարցում, որոնք ի հայտ են եկել ֆիզիկայի փորձերի, ինչպես նաև պարտիզապուրակային գործունեության վերաբերյալ սեմինարների ժամանակ:

 

Advertisements
2017-2018 ուստարի · Deutsch (Գերմաներեն )

Գերդ Քյոհլերի պարտիզապուրակային գործունեության ամփոփումը

Կրթահամալիրի հրավերով և «Գերմանիայի միջազգային համագործակցության արդյունաբերական հիմնադրամ»-ի միջնորդությամբ մասնագիտական խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով մայիսի 11-ից հունիսի 1-ը կրթահամալիրում էր գերմանացի ծաղկագործ Գերդ Քյոհլերը: Սա մասնագետի արդեն երկրորդ այցելությունն էր կրթահամալիր: Նախորդ տարի նույնպես ժամանել էր Երևան, մի քանի շաբաթ ապրել կրթահամալիրի Արևմտյան դպրոց-պարտեզի կացարանում, աշխատել կրթահամալիրի պարտիզպանների և սովորողների հետ: Նախորդ տարի՝ Գերմանիա վերադառնալուց հետո, պարտիզապուրակային գործունեության բազմաթիվ գործիքներ ուղարկեց կրթահամալիր, որոնք արդյունավետ կիրառվեցին մեր սովորողների ու պարտիզպանների կողմից: Այս տարի նույնպես հրավիրեցինք մեր գերմանացի գործընկերոջը: Մինչ ժամանելը տեղեկացավ՝ պարտիզապուրակային գործունեության ի՛նչ պարագաների կարիք ունի կրթահամալիրը: Կրթահամալիրի գլխավոր պարտիզպան Էդմոնդ Փաշինյանն առաջարկեց մի շարք գործիքներ, սերմեր, որոնք սիրով ու խանդավառությամբ բերեց Գ. Քյոհլերը (վաթսուն կիլոգրավ տեխնիկա): Արևմտյան դպրոց-պարտեզում մեր հյուրին դիմավորեց տիար Բլեյանը: Ժամանման հաջորդ իսկ սկսվեցին աշխատանքները: Նախ՝ շրջայց կրթահամալիրի դպրոցներ, ապա բուն աշխատանքներ՝ կրթահամալիրի տարբեր դպրոցներում՝ քոլեջումԱրևմտյան դպրոց-պարտեզումՀյուսիսային դպրոց-պարտեզում և այլն: Ամենաուշագրավն ու արդյունավետը ՀՀ տարբեր շրջաններից պարտիզապուրակային գործունեությամբ զբաղվող մասնագետների վերապատրաստումն էր կրթահամալիրում‚ որին իր մասնակությունն ունեցավ նաև մեր գերմանացի գործընկերը՝ Գերմանիայից բերած մասնագիտական հարուստ գրականությամբ ու գործիքներով:

Գերդ Քյոհլերի նախագիծը՝ կրթահամալիրի բոլոր դպրոցների այգիներում ծաղկե բուրգեր պատրաստելը‚ քանի որ մերժվեց դպրոցների ղեկավարների կողմից‚  հընթացս ձեռնամուխ եղավ այլ նախագծի՝ գնեց բազմաթիվ թաղարներ և ցանեց իր բերած սերմերը՝ այդու յուրաքանչյուր դպրոցին հատկացնելով հինգ-վեց թաղար՝ բանջարաղենով ու ծաղիկներով‚ փաթաթվող բույսերով: Թաղարներն Էդմոնդի նախաձեռնությամբ կբաշխվեն կրթահամալիրի դպրոցներում:

Մայիսի 31-ի երեկոյան Արևմտյան դպրոց-պարտեզում հրաժեշտ տվեցինք Գերդ Քյոհլերին՝ բարի ճանապարհ ու համագործակցային նոր ու հետաքրքիր նախաձեռնումներ մաղթելով:

2017-2018 ուստարի · Deutsch (Գերմաներեն )

Գերդ Քյոհլերի աշխատանքը սկսված է

15/05-17.05 Գ. Քյոհլերն աշխատել է Հյուսիսային դպրոց-պարտեզի լաբորատորիայում՝  ծաղիկների՝ իր բերած սերմերը ցանելով դարձյալ իր բերած հատուկ թաղարներում: Քանի որ դրանց ծլարձակման համար անհրաժեշտ է տասը օր‚ մինչ այդ նա զբաղվում է դպրոցների այգիների ծառերի ու թփերի էտման և խնամքի այլ աշխատանքներով:

2017-2018 ուստարի · Deutsch (Գերմաներեն ) · Без рубрики

Գերդ Քյոհլերի շրջայցը կրթահամալիրի այգիներ

Գերմանացի գործընկեր Գ. Քյոհլերի շրջայցը սկսվեց Արևմտյան դպրոց-պարտեզից‚ որտեղ որոշել է անգլիական այգի ստեղծել՝ իր բերած հատուկ տեխնիկայով թփերն ու ծառերը ձևավորելով‚ ծաղկե բուրգեր ստեղծելով: Երկուշաբթի՝ 14.05‚ այցելեց Մայր դպրոց և Հարավային դպրոց-պարտեզ‚ պարտիզպանների և դպրոցների ղեկավարների հետ քննարկեց անելիքները: