2017-2018 ուստարի · Deutsch (Գերմաներեն ) · Без рубрики

Այլընտրանքային մեթոդների շուրջ         

 Քսաներորդ դարասկզբից մանկավարժության մեջ մեծ քայլեր են ձեռնարկվում դպրոցական կրթության ու այլընտրանքային մեթոդների ընտրության, կիրառման ոլորտում: Այդ որոնումների արդյունքը եղավ հատուկ, ազգային դպրոցների, վարժարանների, ավագ դպրոցների, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ստեղծումը:

Ըստ այսմ՝ փոփոխություններ կատարվեցին նաև բարձրագույն կրթության ասպարեզում: Ստեղծվեց բազմաստիճան կրթական համակարգ: Այլընտրանքային մեթոդների ընտրության ու կիրառման գործընթացը մանկավարժության մեջ ուղղված է կրթության նպատակին, մեթոդներին, աշակերտների և ուսուցիչների համատեղ գործունեությանը: Այլընտրանքային մեթոդները կարող են նախապես մշակված լինել կամ մանկավարժական նախաձեռնության շնորհիվ նոր առաջանալ:

Այսօր շատ ուսուցիչներ փորձում են նորագույն տեխնոլոգիաների և այլընտրանքային մեթոդների միջոցով հասնել կրթության արդյունավետության: Ուսուցման գործընթացում այս մեթոդներն ակտիվ ու ինտերակտիվ դրսևորումներ ունեն: Ակտիվ ձևը վերաբերում է աշակերտներին, ուսուցիչներին և ուսուցման գործընթացի այլ մասնակիցներին: Պարապմունքի ընթացքում կիրառվում են դասագրքեր, նոութբուքեր, համակարգիչներ, ուստի դրանցից յուրաքանչյուրը անձնական օգտագործման է:

Շնորհիվ ինտերակտիվ մեթոդների՝ բարձրանում է աշակերտների համագործակցային աշխատունակությունը: Այս մեթոդները պատկանում են կրթության հավաքական ձևերին, որոնց պարագայում գործ ունենք սովորողների աշխատանքային խմբի հետ, որի յուրաքանչյուր անդամ պատասխանատու է ուսումնասիրվող նյութի համար:

Ինտերակտիվ մեթոդները նպաստում են նոր նյութի դյուրընկալմանը: Դրանցից են՝

 • Շարժումը`որպես յուրացման կրեատիվ ձև
 • Խմբային առաջադրանքը
 • Դաստիարակությունը, դերերով խաղը
 • Պարապմունքը, էքսկուրսիան
 • Հանդիպումը փորձագետների ու մասնագետների հետ
 • Դասընթացների ուղղորդումը կրեատիվ մտածողությանն և գործելաոճին
 • Տեսանյութերի, համացանցի օգտագործումը:
 • Մտագրոհի և ¦Որոշումների ծառ§-ի միջոցով բարդ առաջադրանքների լուծումը:

Շնորհիվ այս ամենի՝ այլընտրանքային մեթոդները զարգացնում են աշակերտների ճանաչողական հետաքրքրությունները, նյութի դյուրընկալումը, քննարկման պատրաստականությունը, բանավիճելու հմտությունը: Հասկանալ, ընկալել և ստացած գիտելիքներն օգտագործել գործնականում: Կասկած չկա, որ այլընտրանքային մեթոդներն առավելություններ ունեն սովորական մեթոդների նկատմամբ, քանի որ դրանք ուղղված են երեխայի զարգացմանը, ինքնուրույն կողմնորոշվելու ու որոշումներ կայացնելու հնարավորություն են տալիս նրան:

Այլընտրանքային ամենատարածված ու ժամանակակից մեթոդը, որ կիրառում են նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, համագործակցումն է (Kooperation): Այս մեթոդի նպատակն է՝ տարբեր տեսակետներին ծանոթացումը, քննարկումը, անհամաձայնությունների հարթումը համագործակացման ճանապարհով: Այս մեթոդի գործածման շնորհիվ զարգանում է քննադատական միտքը, սեփական կարծիքը պաշտպանելու ընդունակությունը:

Այլընտրանքային մեթոդները փոխել են նաև ուսուցչի դերը՝ նա միայն գիտելիքի կրողը չէ այլևս, այլև մենթոր, աշակերտների կրեատիվ ուսումնասիրությունների ղեկավար:

Աղբյուրը

Գերմանական մի մեթոդական ձեռնարկում՝ համահեղինակությամբ տպագրված, ներկայացվում են արդյունավետ պարապմունքի գաղտնիքները: Այս ձեռնարկում զետեղված դիտարկումներն այլընտրանքային մեթոդների համատեքստում խիստ ուշագրավ են ու կարևոր: Այսպես,

Ա) Պարապմունքը տեղի է ունենում արժանավայել միջավայրում: Այն հիմնվում է բոլորի կողմից ընդունված համագործակցության սկզբունքների վրա:

Բ) Ճիշտ պարապմունքը միշտ նպատակաուղղված է: Յուրաքանչյուր սովորողի ուսումնական գործընթաց իր կառոցվածքն ունի: Հետևաբար պետք է ունենա սահմանված ժամանակացույց:

Գ) Կախված սովորողների փորձից ու գիտելիքներից՝ զարգացվում են մասնագիտական ու ոչ մասնագիտական կարողությունները:

Դ) Պարապմունքի բովանդակությունը մասնագիտական առումով ճշգրիտ է, հիմնված է սովորողների փորձի վրա և ներառում է նյութն ամբողջությամբ:

Ե) Ապահովվում է սովորողների ակտիվությունը: Կիրառվող մեթոդները բազմաշերտ են ու գործնական:

Զ) Աշակերտների իրավասությունը, ինքնուրույն սովորելու իրավունքը համակարգայնորեն հարգվում է և կիրառվում գործնականում: Այդու խորանում են նրանց հատկապես մտածելու ընդունակությունները:

Է) Պարապմունքի ընթացքում պետք է ընդգծվեն և հաշվի առնվեն սովորողների առանձնահատկությունները:

 

Արդյունավետ պարապմունքի մեթոդները

 1. Դասախոսություն: Դասախոսութունը լավագույն միջոցն է նյութը ներկայացնելու: Այն հիմնված է ուսումնասիրող խմբի հետաքրքրությունների վրա:
 2. Զրույց: Ի տարբերություն դասախոսության՝ զրույցի միջոցով պարզում ես սովորողների կարծիքը, փորձը, գիտելիքները և կարողանում ես դրանց վրա կառուցել քո հետագա քայլերը:
 3. Մտածել-փոխանակել-քննարկել: Այս մեթոդի կիրառման դեպքում սովորողները նախ առանձին-առանձին մտածում են նյութի մասին, հետո առնվազն երկու սովորող փոխանակում են իրենց կարծիքները, իսկ քննարկման փուլում արդեն ուսուցիչն է զրույց սկսում թեմայի շուրջ, և քննարկում է ծավալվում:
 4. Խմբային փազլ: Այս մեթոդի գործարկմամբ շատ կարճ ժամանակում մշակվում է ստացված գիտելիքը, ավելի խորացվում: Սովորողներն արդեն նախնական գիտելիքներ ունեն նյութի մասին: Առաջադրանքները բարդ են և կարող են մի քանի շերտերից կազմված լինել:
 5. Համարակալված գլուխներ: Այս մեթոդի նպատակն այն է, որ աշխատանքային գործընթացում նյութի յուրացման համար պատասխանատվություն զգա յուրաքանչյուր սովորող:
 1. Նախագծային պարապմունք: Այս դեպքում, որքան էլ տեղ տանք ինքնակրթությանը, ինքնազարգացմանը, միևնույն է, մեծ դերակատարում ունի ուսուցիչը՝ որպես պարապմունքի պատասխանատու:

Որպես օրինակ՝ առավել մանրամասն ներկայացնենք ¦Խմբային փազլ§ մեթոդը:

Այն ունի հետևյալ կառուցվածքը.

 1. Նախնական խումբ: Խումբն ընդհանուր առաջադրանք է ստանում՝ տարբեր հայեցակարգերից կազմված, որոնք փոխկապակցված են: Նախնական խմբի յուրաքանչյուր անդամ ստանում է առաջադրանք՝ այս կամ այն հայեցակարգը մշակելու:
 2. Նախնական բոլոր խմբերի՝ միևնույն առաջադրանքն ստացած փորձագետները միավորվում են մեկ փորձագիտական խմբի մեջ և միասին աշխատում են առաջադրանքի վրա: Նրանք նախապատրաստվում են նախանական խմբի արդյունքները ներկայանելուն:
 3. Նախնական խմբերը ներկայացնում են իրենց հայեցակարգերը: Խմբի մյուս անդամները հարցեր են առաջադրում. Յուրաքանչյուրը պատասխանատու է նրա համար, որ բոլորը հասկանան:
 4. Նախնական խումբը միավորում է բոլոր հայեցակարգերը, մատնանշում դրանց փոխկապակցվածությունը` ելակետային առաջադրանքը լուծելու:
 5. Զրույց-քննարկում: Ուսուցիչն ուղղորդում է յուրաքանչյուր սովորողի՝ աշխատանքի արդյունքը ներկայացնելու: Այս փուլում կարելի է նաև թեստ կիրառել:

«Խմբային փազլը» շատ խստապահանջ մեթոդ է: Սովորողները երկար ժամանակ աշխատում են խմբերով:

Ուսուցման այլընտրանքային մեթոդների հայտնաբերումն ու գործնական կիրառումը Գերմանիայում բարձր հիմքերի վրա է դրված, և բնավ պատահական չէ, որ գերմանական կրթական համակարգն այդքան զարգացած է: Նշյալ մեթոդական ձեռնարկն ընդամենը մեկն է ոլորտի բազմաթիվ հետազոտություններից: Ինչպե՞ս են գերմանացիները մշակում իրենց կրթական համակարգը, ինչպե՞ս են ընտրում ուսուցման մեթոդները: Բելգիայում եղած ժամանակ ծանոթացա գործընկերոջս կնոջ հետ, որ հունարենի ուսուցիչ էր Լյուվեն լա Նյովի դպրոցներից մեկում: Նրա հաղորդմամբ՝ տարին մեկ անգամ գերմանացիները մի խմբով մեկնում են Բելգիայի և հարևան երկրների տարբեր քաղաքներ՝ ծանոթանալու տեղի դպրոցների դասավանդման այլընտրանքային մեթոդներին: Բաստիան Ռաուխ անունով գերմաներենի մի ուսուցիչ նախորդ տարի էր ժամանել իրենց դպրոց EU-finanzierten Projekt ծրագրի շրջանակում՝ պարզելու կրթական համակարգի ինչ ընդհանրություններ ու տարբերություններ կան գործընկեր երկրներում՝ նպատակ ունենալով հատկապես գտնել այլընտրանքային նոր մոտեցումներ: Աշակերտների և ուսուցիչների համար մեծ բացահայտումներ են գրանցվել Բելգիայի Օյպեն քաղաքում և մայրաքաղաք Բրյուսելում հատկապես այնպիսի մեթոդների հարցում, որոնք ի հայտ են եկել ֆիզիկայի փորձերի, ինչպես նաև պարտիզապուրակային գործունեության վերաբերյալ սեմինարների ժամանակ:

 

Advertisements
2018-2019 · Без рубрики

2018-2019 ուստարվա նախագծեր

 1. Համագործակցության շարունակություն SES-ի հայաստանյան գործընկերների հետ‚ կրթահամալիրի՝ պարտիզապուրակային գործունեությամբ զբաղվող մասնագետների գործուղում Գերմանիա‚ Գերմանիայից մասնագետի հյուրընկալում‚ փորձի փոխանակում:    Այս նախագծի նպատակն է՝ Գերմանիայի հետ կրթահամալիրի կապի պահպանումը‚ գործընկերության ամրակայումն ու փորձի փոխանակումը‚ որը մեծապես արժևորվում է ինչպես կրթահամալիրի‚ նույնպես և SES-ի գերմանացի գործընկերների կողմից‚ որոնք պատրաստ են արագ արձագանքել մեր համագործակցային առաջարկներին: Մասնագետների համաժամանակյա փոխանակումն առավել արդյունավետ կլինի ըստ այնմ‚ որ միաժամանակ կգրանցվեն գործունեության արդյունքները Հայաստանում և Գերմանիայում‚ որն ինքնին արդեն առանձին հետազոտության և գործնական եզրահանգումների միջոց կդառնա ոլորտի մասնագետների համար:
 2. Համագործակցության շարունակություն Գերմանիայի Գյոթե ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակի հետ:     Կարևորելով 2017-2018 ուստարվա մեր ձեռքբերումները՝ կապված Գյոթե ինստիտուտի հետ‚ համատեղ նախագծերի արդյունքները և գերմանացի գործընկերների ու կրթահամալիրի  սովորողների ջերմ փոխհարաբերությունները՝ 2018-2019 ուստարում նախատեսում եմ համատեղ նախագծերի կազմակերպում արդեն ոչ միայն լեզվի կենտրոնի‚ այլև ինստիտուտի գերմանական հայտնի ընթերցասրահի հետ‚ քանի որ գերմաներենի՝ ընտրությամբ գործունության խմբի անդամներն արդեն բավականաչափ տիրապետում են լեզվին‚ որպեսզի կարողանան կարդալ և համատեղ վերլուծել տեքստերը: Այս կետում հույժ կարևոր են գերմանական նոր գրքերի շնորհանդեսներին սովորողների մասնակցությունը‚ հեղինակների հետ անմիջական հաղորդակցումը‚ ֆիլմերի դիտումը‚ որի հաջող փորձն արդեն ունենք:
 3. Կրթահամալիրում թարգմանական կենտրոնի ստեղծում: Նկատի ունենալով կրթահամալիրում առկա օտար լեզուների մեծ քանակը և դրանց հաջող գործածումը (ի մասնավորի փորձի փոխանակման տեսանկյունից)՝ 2018-2019 ուստարում նախատեսում եմ ստեղծել թարգմանական կենտրոն‚ որի նպատակը թարգմանական գործի զարգացումն է‚ սովորողների և դասավանդողների թարգմանչական հմտությունների կատարելագործումը‚ տվյալ օտար լեզվի հայրենիքում առկա թարգմանական այս կամ այն կենտրոնի հետ համագործակցումը‚ հայերեն գրագետ խոսքի (գրավոր և բանավոր) ձևավորումը: Կրթահամալիրի թարգմանական կենտրոնը պետք է ունենա հստակ կազմ՝ յուրաքանչյուր լեզվով զբաղվող մինչև 7 մասնակից՝ դասավանդողի հետ միասին: Շաբաթական մեկ օր նախատեսվում է  փորձի փոխանակում‚ հանդիպում-քննարկում‚ հայերեն թարգմանված տեքստի հղկում ինձ հետ միասին:
Без рубрики · Հաշվետվություն

Հունիսի 22

Սեմինարի ընթացքում քննարկեցինք  հունիսի 25-29-ի ծրագրերը:

Ռինա Շահինյանը տեղեկացրեց, որ պայմանավորվել են  Գյումրու վրացախոսների ակումբի հետ, մեկնում են  Գյումրի, մեկ օր մնան այնտեղ սովորողներով և ուսուցիչներով:

Լիանա Ասատրյանն անգլերեն երգերի ուսուցում է ենթադրում, իսկ մինչ այդ սովորողների հետ  ֆիլմ է պատրաստում: Լուսինե Բուշն առաջարկում է, որ ռուսերենի և անգլերենի մասնագետները համատեղ նախագծեր իրականացնեն:

Լուսինե Բուշը պարզաբանում է առաջիկա շաբաթվա անելիքները՝ ամառային ճամբարի նախագծերը՝ հրապարակված մանկավարժության լաբորատորիայի բլոգում: Յուրաքանչյուր դասավանդող պետք է ունենա անհատական աշխատաժամանակ:

Յուրաքանչյուր դասավանդող պետք է մինչև մյուս շաբաթվա վերջ ներկայացնի մյուս տարվա հայտը՝ որ դասարաններում է պատրաստվում աշխատել, որ խմբերի հետ: Համագործակցությունը միայն խրախուսվում է:

2017-2018 ուստարի · Без рубрики · Հաշվետվություն

Հունիսի 25-29

Հունիսի 25

09:00-09:30` առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09:30-12:00` Թարգմանություն (Է. Մ. Ռեմարկ)‚ իմա՛ ինքնակրթություն:

12:00-14:00` <<Միջմշակութային հաղորդակցություն>> սեմինար:

Հունիսի 26

09:00-09:30` առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09:30-12:30` Թարգմանություն (Է. Մ. Ռեմարկ)

12:30-14:00` <<Միջմշակութային հաղորդակցություն>> սեմինար:

Հունիսի 27

09:00-09:30` առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09:45-12:20` Մեդիակենտրոն

12:30-14:00` <<Միջմշակութային հաղորդակցություն>> սեմինար:

Հունիսի 28

09:00-09:30` առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09:30-12:30` Թարգմանություն (Է. Մ. Ռեմարկ)

12:30-14:00` <<Միջմշակութային հաղորդակցություն>> սեմինար:

Հունիսի 29

09:00-09:30` առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

12:30-14:00` <<Միջմշակութային հաղորդակցություն>> սեմինար:

14:00` Իսկական հարսանիք Մարմարյա սրահում:

Без рубрики · Հաշվետվություն

Հունիսի 18-22

Հունիսի 18-19` աշխատանք Մեդիակենտրոնում‚ արտաքին կապերի մշակում‚ հոդվածների նախապատրաստում:

Հունիսի 20` Մասնակցություն Լուսինե Բուշի սեմինարին:

Հունիսի 21` Մասնակցություն Յուրա Գանջալյանի սեմինարին:

Հունիսի 22` Մասնակցություն Լուսինե Բուշի սեմինարին:

2017-2018 ուստարի · Без рубрики · Հաշվետվություն

Հունիսի 12-15

Աշխատանքային գործունեություն Մեդիակենտրոնում:

Համագործակցային հեռանկարների քննարկում SES-ի ներկայացուցիչների հետ պարտիզապուրակային գործունեության ոլորտում (կրթահամալիրի պարտիզպանների գործուղում Գերմանիա):

Մեկ հոդվածի թարգմանություն‚ մեկ հոդվածի նախապատրաստություն‚ աղբյուրների հավաքագրում‚ ամբողջացում:

Հունիսի 14` Գյոթե ինստիտուտ-ում <<Ագիռե՝ Աստծո ցասումը — Aguirre, der Zorn Gottes>>‚ ֆիլմի դիտում գերմաներենի խմբի և գործընկերների հետ:

Հունիսի 15` Իսկական հայկական հարսանիք:

 

 

2017-2018 ուստարի · Deutsch (Գերմաներեն )

Գերդ Քյոհլերի պարտիզապուրակային գործունեության ամփոփումը

Կրթահամալիրի հրավերով և «Գերմանիայի միջազգային համագործակցության արդյունաբերական հիմնադրամ»-ի միջնորդությամբ մասնագիտական խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով մայիսի 11-ից հունիսի 1-ը կրթահամալիրում էր գերմանացի ծաղկագործ Գերդ Քյոհլերը: Սա մասնագետի արդեն երկրորդ այցելությունն էր կրթահամալիր: Նախորդ տարի նույնպես ժամանել էր Երևան, մի քանի շաբաթ ապրել կրթահամալիրի Արևմտյան դպրոց-պարտեզի կացարանում, աշխատել կրթահամալիրի պարտիզպանների և սովորողների հետ: Նախորդ տարի՝ Գերմանիա վերադառնալուց հետո, պարտիզապուրակային գործունեության բազմաթիվ գործիքներ ուղարկեց կրթահամալիր, որոնք արդյունավետ կիրառվեցին մեր սովորողների ու պարտիզպանների կողմից: Այս տարի նույնպես հրավիրեցինք մեր գերմանացի գործընկերոջը: Մինչ ժամանելը տեղեկացավ՝ պարտիզապուրակային գործունեության ի՛նչ պարագաների կարիք ունի կրթահամալիրը: Կրթահամալիրի գլխավոր պարտիզպան Էդմոնդ Փաշինյանն առաջարկեց մի շարք գործիքներ, սերմեր, որոնք սիրով ու խանդավառությամբ բերեց Գ. Քյոհլերը (վաթսուն կիլոգրավ տեխնիկա): Արևմտյան դպրոց-պարտեզում մեր հյուրին դիմավորեց տիար Բլեյանը: Ժամանման հաջորդ իսկ սկսվեցին աշխատանքները: Նախ՝ շրջայց կրթահամալիրի դպրոցներ, ապա բուն աշխատանքներ՝ կրթահամալիրի տարբեր դպրոցներում՝ քոլեջումԱրևմտյան դպրոց-պարտեզումՀյուսիսային դպրոց-պարտեզում և այլն: Ամենաուշագրավն ու արդյունավետը ՀՀ տարբեր շրջաններից պարտիզապուրակային գործունեությամբ զբաղվող մասնագետների վերապատրաստումն էր կրթահամալիրում‚ որին իր մասնակությունն ունեցավ նաև մեր գերմանացի գործընկերը՝ Գերմանիայից բերած մասնագիտական հարուստ գրականությամբ ու գործիքներով:

Գերդ Քյոհլերի նախագիծը՝ կրթահամալիրի բոլոր դպրոցների այգիներում ծաղկե բուրգեր պատրաստելը‚ քանի որ մերժվեց դպրոցների ղեկավարների կողմից‚  հընթացս ձեռնամուխ եղավ այլ նախագծի՝ գնեց բազմաթիվ թաղարներ և ցանեց իր բերած սերմերը՝ այդու յուրաքանչյուր դպրոցին հատկացնելով հինգ-վեց թաղար՝ բանջարաղենով ու ծաղիկներով‚ փաթաթվող բույսերով: Թաղարներն Էդմոնդի նախաձեռնությամբ կբաշխվեն կրթահամալիրի դպրոցներում:

Մայիսի 31-ի երեկոյան Արևմտյան դպրոց-պարտեզում հրաժեշտ տվեցինք Գերդ Քյոհլերին՝ բարի ճանապարհ ու համագործակցային նոր ու հետաքրքիր նախաձեռնումներ մաղթելով: