2018-2019 · Без рубрики · ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ · Գերմաներեն

„Jugend gründet“՝ Երիտասարդները՝ հիմնադիր

Նախագիծ

Երիտասարդները՝ հիմնադիր

Նպատակը

Սովորողներին հնարավորություն տալ ներկայացնելու սեփական բիզնես նախագծերը, տարածելու և կյանքի կոչելու դրանք:

Ժամանակի թելադրանքով՝ հաճախ մտածում ենք այս կամ այն հարցն ավելի հեշտ, ավելի արագ լուծելու մասին: Այս հարցում առավել շահագրգիռ ու հետևողական է նոր սերունդը: Այս նպատակով Գերմանիայի Կրթության և գիտության նախարարության հովանյավ 2003 թվականից իրականցվում է «Jugend gründet» (Բառացի՝ «Երիտասարդները հիմնում են») նախագիծը:

Նկարագիրը

„Jugend gründet“-ը համազգային բիզնես նախագիծ է աշակերտների համար:  Մասնակիցներից „Jugend gründet”-ի պահանջն է՝ապագայի վերաբերյալ հարցադրումներ անել ու գտնել դրանց պատասխանները: Ինչպե՞ս կարող են ներկա և ապագա մարտահրավերները հետագայում ավելի հեշտ հաղթահարվել: Քիչ չեն այն մասնակիցները, որ մրցութային իրենց նախագծերով իսկապես նորարարական լուծումներ են առաջարկում արդի խնդիրներին: Ուսումնական առաջին կիսամյակում այդ լուծումները վերածվում են բիզնես նախագծերի:

Continue reading “„Jugend gründet“՝ Երիտասարդները՝ հիմնադիր”

2018-2019 · Без рубрики · ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ · Գերմաներեն

Այլընտրանքային մեթոդների շուրջ

Քսաներորդ դարասկզբից մանկավարժության մեջ մեծ քայլեր են ձեռնարկվում դպրոցական կրթության ու այլընտրանքային մեթոդների ընտրության, կիրառման ոլորտում: Այդ որոնումների արդյունքը եղավ հատուկ, ազգային դպրոցների, վարժարանների, ավագ դպրոցների, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ստեղծումը:

Ըստ այսմ՝ փոփոխություններ կատարվեցին նաև բարձրագույն կրթության ասպարեզում: Ստեղծվեց բազմաստիճան կրթական համակարգ: Այլընտրանքային մեթոդների ընտրության ու կիրառման գործընթացը մանկավարժության մեջ ուղղված է կրթության նպատակին, մեթոդներին, աշակերտների և ուսուցիչների համատեղ գործունեությանը: Այլընտրանքային մեթոդները կարող են նախապես մշակված լինել կամ մանկավարժական նախաձեռնության շնորհիվ նոր առաջանալ:

Այսօր շատ ուսուցիչներ փորձում են նորագույն տեխնոլոգիաների և այլընտրանքային մեթոդների միջոցով հասնել կրթության արդյունավետության: Ուսուցման գործընթացում այս մեթոդներն ակտիվ ու ինտերակտիվ դրսևորումներ ունեն: Ակտիվ ձևը վերաբերում է աշակերտներին, ուսուցիչներին և ուսուցման գործընթացի այլ մասնակիցներին: Պարապմունքի ընթացքում կիրառվում են դասագրքեր, նոութբուքեր, համակարգիչներ, ուստի դրանցից յուրաքանչյուրը անձնական օգտագործման է:

Շնորհիվ ինտերակտիվ մեթոդների՝ բարձրանում է աշակերտների համագործակցային աշխատունակությունը: Այս մեթոդները պատկանում են կրթության հավաքական ձևերին, որոնց պարագայում գործ ունենք սովորողների աշխատանքային խմբի հետ, որի յուրաքանչյուր անդամ պատասխանատու է ուսումնասիրվող նյութի համար:

Ինտերակտիվ մեթոդները նպաստում են նոր նյութի դյուրընկալմանը: Դրանցից են՝

Continue reading “Այլընտրանքային մեթոդների շուրջ”